ÁO SƠ MI CÓ TÚI Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng

3182/683

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI CÓ TÚI từ Zara

Áo sơ mi cổ trụ, tay lỡ có thể điều chỉnh. Khuy cài và túi phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI CÓ TÚI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng