ÁO SƠ MI CÓ TÚI IN CHỮ TRANG TRÍ Chi tiết

 

MÀU: Xanh lục/Xanh dương

3182/665

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI CÓ TÚI IN CHỮ TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI CÓ TÚI IN CHỮ TRANG TRÍ từ Zara

Áo sơ mi cổ Đức, dài tay, có túi phối dải trang trí khác màu in chữ. Hàng khuy cài và túi ngực phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI CÓ TÚI IN CHỮ TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI CÓ TÚI IN CHỮ TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI CÓ TÚI IN CHỮ TRANG TRÍ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng