ÁO SƠ MI CÓ TÚI IN CHỮ Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

3182/677

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI CÓ TÚI IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI CÓ TÚI IN CHỮ từ Zara

Áo sơ mi cổ Đức, tay dài in họa tiết chữ. Cài khuy, in họa tiết chữ ở túi áo phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI CÓ TÚI IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI CÓ TÚI IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI CÓ TÚI IN CHỮ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng