ÁO SƠ MI CÀI KHUY MÀU TƯƠNG PHẢN Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

9878/054

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO SƠ MI CÀI KHUY MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO SƠ MI CÀI KHUY MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara

Áo sơ mi vải rũ, cổ chữ V có ve lật. Dài tay, cổ tay cài khuy màu tương phản. Cài phía trước bằng khuy lớn khác màu.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO SƠ MI CÀI KHUY MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO SƠ MI CÀI KHUY MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO SƠ MI CÀI KHUY MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO SƠ MI CÀI KHUY MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO SƠ MI CÀI KHUY MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO SƠ MI CÀI KHUY MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng