ÁO POPLIN BUỘC NƠ TRANG TRÍ Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

1215/702

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO POPLIN BUỘC NƠ TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO POPLIN BUỘC NƠ TRANG TRÍ từ Zara

Áo cổ chữ V, một bên tay ngắn, một bên không tay. Trang trí chi tiết nơ phía trước.

JOIN LIFE
Care for fiber: Bông hữu cơ. Bông hữu cơ được trồng theo các phương pháp giúp bảo vệ môi trường cũng như luân canh và sử dụng phân bón tự nhiên.

Hình ảnh 3 / ÁO POPLIN BUỘC NƠ TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO POPLIN BUỘC NƠ TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO POPLIN BUỘC NƠ TRANG TRÍ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng