ÁO PHỐI TRANG TRÍ Ở TAY Chi tiết

 

MÀU: Màu hồng nhạt

3067/036

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHỐI TRANG TRÍ Ở TAY từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHỐI TRANG TRÍ Ở TAY từ Zara

Áo cổ trụ, tay dài xẻ, cài khuy ở cổ tay. Có hàng khuy cài ở thân áo trên phía sau.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHỐI TRANG TRÍ Ở TAY từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHỐI TRANG TRÍ Ở TAY từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHỐI TRANG TRÍ Ở TAY từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHỐI TRANG TRÍ Ở TAY từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHỐI TRANG TRÍ Ở TAY từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHỐI TRANG TRÍ Ở TAY từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng