ÁO PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

3666/061

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara

Áo cổ tròn, dài tay, hai bên thân áo phối dải trang trí khác màu và đính khuy. Gấu xẻ hai bên. Xẻ lưng có khuy cài.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHỐI DẢI TRANG TRÍ HAI BÊN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng