ÁO PHÔNG XẾP LI VẠT BẤT ĐỐI XỨNG Chi tiết

 

MÀU: Màu hồng hoa đăng

3633/002

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG XẾP LI VẠT BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG XẾP LI VẠT BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara

Áo phông cổ tròn, dài tay, may chi tiết vạt bất đối xứng hai bên thân áo.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG XẾP LI VẠT BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG XẾP LI VẠT BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG XẾP LI VẠT BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG XẾP LI VẠT BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng