ÁO PHÔNG VẢI XẾP LI CỔ CHỮ V Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng mù tạt

5039/096

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG VẢI XẾP LI CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG VẢI XẾP LI CỔ CHỮ V từ Zara

Áo phông vải xếp li, cổ chữ V, dài tay. Gấu áo có dây buộc điều chỉnh.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 176 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG VẢI XẾP LI CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG VẢI XẾP LI CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG VẢI XẾP LI CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG VẢI XẾP LI CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG VẢI XẾP LI CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG VẢI XẾP LI CỔ CHỮ V từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng