ÁO PHÔNG VẢI LINEN IN CHỮ Chi tiết

 

MÀU: Màu hồng

0264/162

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG VẢI LINEN IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG VẢI LINEN IN CHỮ từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông cổ tròn, tay ngắn có gấu lật. In chữ khác màu phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG VẢI LINEN IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG VẢI LINEN IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG VẢI LINEN IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG VẢI LINEN IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG VẢI LINEN IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG VẢI LINEN IN CHỮ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng