ÁO PHÔNG VẢI LẤP LÁNH VẠT LỆCH Chi tiết

 

MÀU: in họa tiết 1

3633/070

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG VẢI LẤP LÁNH VẠT LỆCH từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG VẢI LẤP LÁNH VẠT LỆCH từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Thắt nút và xẻ phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG VẢI LẤP LÁNH VẠT LỆCH từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG VẢI LẤP LÁNH VẠT LỆCH từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG VẢI LẤP LÁNH VẠT LỆCH từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG VẢI LẤP LÁNH VẠT LỆCH từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG VẢI LẤP LÁNH VẠT LỆCH từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG VẢI LẤP LÁNH VẠT LỆCH từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng