ÁO PHÔNG VẢI GÂN THÔ Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng mù tạt

0219/074

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN THÔ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN THÔ từ Zara

Áo phông cổ tròn, dài tay. Đính khuy trang trí trước ngực.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 176 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN THÔ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN THÔ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN THÔ từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN THÔ từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN THÔ từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN THÔ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng