ÁO PHÔNG VẢI GÂN HAI MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu đen/Trắng

0219/316

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN HAI MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN HAI MÀU từ Zara

Áo phông cổ tròn, tay ngắn khác màu.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 173 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN HAI MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN HAI MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN HAI MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN HAI MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng