ÁO PHÔNG VẢI GÂN HAI MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

0219/316

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN HAI MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN HAI MÀU từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông cổ tròn, tay ngắn hai màu.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN HAI MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN HAI MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN HAI MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN HAI MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng