ÁO PHÔNG VẢI GÂN BO VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

1131/073

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN BO VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN BO VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara

Áo phông vải gân, cổ trụ, bo viền gân nổi màu tương phản ở cổ và cổ tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 176 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN BO VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN BO VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN BO VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN BO VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN BO VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG VẢI GÂN BO VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng