ÁO PHÔNG THÊU KIỂU THỦNG LỖ Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

0371/611

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG THÊU KIỂU THỦNG LỖ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG THÊU KIỂU THỦNG LỖ từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông cổ ngang, tay ngắn, có dây đeo một bên vai. Ráp bèo nhún trước ngực, toàn thân thêu họa tiết kiểu thủng lỗ trang trí.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG THÊU KIỂU THỦNG LỖ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG THÊU KIỂU THỦNG LỖ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG THÊU KIỂU THỦNG LỖ từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG THÊU KIỂU THỦNG LỖ từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG THÊU KIỂU THỦNG LỖ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng