ÁO PHÔNG THÊU HÌNH CHUỘT MINNIE Chi tiết

 

MÀU: Màu nâu nhạt

0061/502

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG THÊU HÌNH CHUỘT MINNIE từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG THÊU HÌNH CHUỘT MINNIE từ Zara

Áo phông cổ tròn, dài tay. Thêu hình chuột Minnie hai màu phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG THÊU HÌNH CHUỘT MINNIE từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG THÊU HÌNH CHUỘT MINNIE từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG THÊU HÌNH CHUỘT MINNIE từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng