ÁO PHÔNG THÊU CHỮ VÀ ĐÁP TRANG TRÍ Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng ngà

1165/610

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG THÊU CHỮ VÀ ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG THÊU CHỮ VÀ ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Vải thô phối họa tiết và chữ nổi, có miếng đáp trang trí.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG THÊU CHỮ VÀ ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG THÊU CHỮ VÀ ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG THÊU CHỮ VÀ ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng