ÁO PHÔNG THÊU CHỮ Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng ngà

2211/601

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG THÊU CHỮ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG THÊU CHỮ từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Thêu chữ trang trí phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG THÊU CHỮ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG THÊU CHỮ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG THÊU CHỮ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng