ÁO PHÔNG SỌC KẺ CÓ TÚI Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh biển

5350/669

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG SỌC KẺ CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG SỌC KẺ CÓ TÚI từ Zara

Áo phông jacquard cổ tròn, cộc tay. Túi phía trước khác màu.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG SỌC KẺ CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG SỌC KẺ CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG SỌC KẺ CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG SỌC KẺ CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG SỌC KẺ CÓ TÚI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng