ÁO PHÔNG REN MAY VIỀN KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

2476/302

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG REN MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG REN MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara

Áo phông bằng ren, cổ tròn, tay ngắn, may viền khác màu.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG REN MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG REN MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG REN MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG REN MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG REN MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG REN MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng