ÁO PHÔNG RÁP BÈO THÊU HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

6224/563

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG RÁP BÈO THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG RÁP BÈO THÊU HỌA TIẾT từ Zara

Áo phông cổ tròn, không tay. Ráp bèo nhún thêu họa tiết.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG RÁP BÈO THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG RÁP BÈO THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG RÁP BÈO THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng