ÁO PHÔNG NHUNG LÔNG XẺ GẤU Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng

4805/602

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG NHUNG LÔNG XẺ GẤU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG NHUNG LÔNG XẺ GẤU từ Zara

Áo phông nhung, tay ngắn và cổ tròn. Xẻ gấu bên hông.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG NHUNG LÔNG XẺ GẤU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG NHUNG LÔNG XẺ GẤU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG NHUNG LÔNG XẺ GẤU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng