ÁO PHÔNG MAY VIỀN TAY KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

5644/023

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG MAY VIỀN TAY KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG MAY VIỀN TAY KHÁC MÀU từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Gấu tay áo bo viền co giãn khác màu.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG MAY VIỀN TAY KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG MAY VIỀN TAY KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG MAY VIỀN TAY KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG MAY VIỀN TAY KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG MAY VIỀN TAY KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG MAY VIỀN TAY KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng