ÁO PHÔNG MAY VIỀN NHIỀU MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

0283/600

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG MAY VIỀN NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG MAY VIỀN NHIỀU MÀU từ Zara

Áo phông cổ tròn, tay ngắn may viền nhiều màu. Thêu họa tiết phía trước, gấu thắt nút.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG MAY VIỀN NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG MAY VIỀN NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG MAY VIỀN NHIỀU MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng