ÁO PHÔNG MAY VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

3512/605

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG MAY VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG MAY VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara

Áo phông cổ tròn, tay ngắn may viền khác màu. In họa tiết phía trước và chữ sau lưng.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG MAY VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG MAY VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG MAY VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng