ÁO PHÔNG LỬNG IN CHỮ Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

5643/308

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG LỬNG IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG LỬNG IN CHỮ từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông dáng lửng, cổ tròn, cộc tay. In chữ phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG LỬNG IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG LỬNG IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG LỬNG IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG LỬNG IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG LỬNG IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG LỬNG IN CHỮ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng