ÁO PHÔNG LỬNG ĐÁP HỌA TIẾT BẰNG VẢI LÔNG Chi tiết

 

MÀU: Kaki

5580/016

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG LỬNG ĐÁP HỌA TIẾT BẰNG VẢI LÔNG từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG LỬNG ĐÁP HỌA TIẾT BẰNG VẢI LÔNG từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Đáp họa tiết nổi bằng vải lông mịn.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG LỬNG ĐÁP HỌA TIẾT BẰNG VẢI LÔNG từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG LỬNG ĐÁP HỌA TIẾT BẰNG VẢI LÔNG từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG LỬNG ĐÁP HỌA TIẾT BẰNG VẢI LÔNG từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG LỬNG ĐÁP HỌA TIẾT BẰNG VẢI LÔNG từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG LỬNG ĐÁP HỌA TIẾT BẰNG VẢI LÔNG từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG LỬNG ĐÁP HỌA TIẾT BẰNG VẢI LÔNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng