ÁO PHÔNG KẺ SỌC CỔ TRÒN XẺ Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng ngà

6050/673

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG KẺ SỌC CỔ TRÒN XẺ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG KẺ SỌC CỔ TRÒN XẺ từ Zara

Áo phông cổ tròn xẻ, tay ngắn có gấu lật.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG KẺ SỌC CỔ TRÒN XẺ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG KẺ SỌC CỔ TRÒN XẺ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG KẺ SỌC CỔ TRÒN XẺ từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG KẺ SỌC CỔ TRÒN XẺ từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG KẺ SỌC CỔ TRÒN XẺ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng