ÁO PHÔNG KẺ NGANG NHIỀU MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng pastel

0061/515

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara

Áo phông cổ tròn, không tay. Ráp bèo nhún, sau lưng xẻ hình giọt lệ và cài khuy.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng