ÁO PHÔNG KẺ CÓ MIẾNG ĐÁP TRANG TRÍ Chi tiết

 

MÀU: Màu hồng

4772/140

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG KẺ CÓ MIẾNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG KẺ CÓ MIẾNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Có miếng đáp phối nhũ lấp lánh phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG KẺ CÓ MIẾNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG KẺ CÓ MIẾNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG KẺ CÓ MIẾNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng