ÁO PHÔNG KẺ CÓ MIẾNG ĐÁP TRANG TRÍ Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

4772/140

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG KẺ CÓ MIẾNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG KẺ CÓ MIẾNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Có miếng đáp phối nhũ lấp lánh phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG KẺ CÓ MIẾNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG KẺ CÓ MIẾNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG KẺ CÓ MIẾNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng