ÁO PHÔNG IN TRANG TRÍ HÌNH HỌC Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng

5039/091

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG IN TRANG TRÍ HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG IN TRANG TRÍ HÌNH HỌC từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Trang trí họa tiết phía trước và sau lưng.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 176 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG IN TRANG TRÍ HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG IN TRANG TRÍ HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG IN TRANG TRÍ HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG IN TRANG TRÍ HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG IN TRANG TRÍ HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG IN TRANG TRÍ HÌNH HỌC từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng