ÁO PHÔNG IN HOA Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

9362/201

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG IN HOA từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG IN HOA từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay, in chữ khác màu phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG IN HOA từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG IN HOA từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG IN HOA từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG IN HOA từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG IN HOA từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG IN HOA từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng