ÁO PHÔNG IN HỌA TIẾT VÀ NHÚN BÈO Chi tiết

 

MÀU: in họa tiết 2

1131/307

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG IN HỌA TIẾT VÀ NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG IN HỌA TIẾT VÀ NHÚN BÈO từ Zara

Áo phông cổ trụ, tay sát nách. Gấu bèo.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG IN HỌA TIẾT VÀ NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG IN HỌA TIẾT VÀ NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG IN HỌA TIẾT VÀ NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG IN HỌA TIẾT VÀ NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG IN HỌA TIẾT VÀ NHÚN BÈO từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG IN HỌA TIẾT VÀ NHÚN BÈO từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng