ÁO PHÔNG IN HỌA TIẾT GẤU BẤT ĐỐI XỨNG Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

0526/403

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG IN HỌA TIẾT GẤU BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG IN HỌA TIẾT GẤU BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara

Áo phông oversize cổ tròn, cộc tay, in họa tiết chữ trước ngực.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 189 CM CỠ L

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG IN HỌA TIẾT GẤU BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG IN HỌA TIẾT GẤU BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG IN HỌA TIẾT GẤU BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG IN HỌA TIẾT GẤU BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng