ÁO PHÔNG IN HÌNH HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh hải quân/Trắng

0264/305

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG IN HÌNH HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG IN HÌNH HỌA TIẾT từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông cổ tròn, cộc tay.

JOIN LIFE
Care for fiber: Bông hữu cơ. Bông hữu cơ được trồng theo các phương pháp giúp bảo vệ môi trường cũng như luân canh và sử dụng phân bón tự nhiên.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG IN HÌNH HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG IN HÌNH HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG IN HÌNH HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG IN HÌNH HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG IN HÌNH HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG IN HÌNH HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng