ÁO PHÔNG IN CHỮ SAU LƯNG Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng ngà

4889/664

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG IN CHỮ SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG IN CHỮ SAU LƯNG từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Phía trước in họa tiết và đáp vải khác màu. In chữ ở phía sau

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG IN CHỮ SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG IN CHỮ SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG IN CHỮ SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG IN CHỮ SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG IN CHỮ SAU LƯNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng