ÁO PHÔNG IN CHỮ MAY VIỀN KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: sọc

0264/073

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG IN CHỮ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG IN CHỮ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông cổ tròn, cộc tay, may viền khác màu và in chữ trang trí.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG IN CHỮ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG IN CHỮ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG IN CHỮ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG IN CHỮ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng