ÁO PHÔNG IN CHỮ MAY VIỀN KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: sọc

0264/073

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG IN CHỮ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG IN CHỮ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay, may viền khác màu và in chữ trang trí.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG IN CHỮ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG IN CHỮ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG IN CHỮ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG IN CHỮ MAY VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng