ÁO PHÔNG IN CHỮ MÀU NEON Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

6208/680

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG IN CHỮ MÀU NEON từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG IN CHỮ MÀU NEON từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay. In họa tiết chữ màu neon ở mặt trước.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG IN CHỮ MÀU NEON từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG IN CHỮ MÀU NEON từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG IN CHỮ MÀU NEON từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng