ÁO PHÔNG IN CHỮ KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

5644/010

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG IN CHỮ KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG IN CHỮ KHÁC MÀU từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông cổ tròn, cộc tay, in chữ khác màu phía trước.

JOIN LIFE Care for fiber: Bông hữu cơ. Bông hữu cơ được trồng theo các phương pháp giúp bảo vệ môi trường cũng như luân canh và sử dụng phân bón tự nhiên.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG IN CHỮ KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG IN CHỮ KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG IN CHỮ KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG IN CHỮ KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG IN CHỮ KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG IN CHỮ KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng