ÁO PHÔNG IN CHỮ KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

5644/010

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG IN CHỮ KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG IN CHỮ KHÁC MÀU từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay, in chữ khác màu phía trước.

JOIN LIFE

Care for fiber: Bông hữu cơ. Bông hữu cơ được trồng theo các phương pháp giúp bảo vệ môi trường cũng như luân canh và sử dụng phân bón tự nhiên.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG IN CHỮ KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG IN CHỮ KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG IN CHỮ KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG IN CHỮ KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG IN CHỮ KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG IN CHỮ KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng