ÁO PHÔNG IN CHỮ ĐÍNH NGỌC TRAI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

0909/303

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG IN CHỮ ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG IN CHỮ ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông cổ tròn, cộc tay. In chữ và đính ngọc trai trang trí.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG IN CHỮ ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG IN CHỮ ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG IN CHỮ ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG IN CHỮ ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG IN CHỮ ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG IN CHỮ ĐÍNH NGỌC TRAI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng