ÁO PHÔNG IN CHỮ PHÍA TRƯỚC Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

5584/006

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG IN CHỮ PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG IN CHỮ PHÍA TRƯỚC từ Zara

Áo phông dáng thụng, cổ tròn, cộc tay, in chữ trang trí phía trước.

JOIN LIFE

Care for fiber: Bông hữu cơ. Bông hữu cơ được trồng theo các phương pháp giúp bảo vệ môi trường cũng như luân canh và sử dụng phân bón tự nhiên.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG IN CHỮ PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG IN CHỮ PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG IN CHỮ PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG IN CHỮ PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG IN CHỮ PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG IN CHỮ PHÍA TRƯỚC từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng