ÁO PHÔNG IN CHỮ PHÍA TRƯỚC Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng ngà

1501/006

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG IN CHỮ PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG IN CHỮ PHÍA TRƯỚC từ Zara

Áo phông dáng thụng, cổ cao, cộc tay. In họa tiết chữ và hình động vật phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG IN CHỮ PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG IN CHỮ PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG IN CHỮ PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG IN CHỮ PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG IN CHỮ PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG IN CHỮ PHÍA TRƯỚC từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng