ÁO PHÔNG HỌA TIẾT TIA CHỚP Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

5350/502

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT TIA CHỚP từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT TIA CHỚP từ Zara

Áo phông cộc tay in họa tiết, cổ tròn, cài khuy ở vai. Đáp họa tiết ở gấu áo.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT TIA CHỚP từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT TIA CHỚP từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT TIA CHỚP từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng