ÁO PHÔNG HỌA TIẾT THIÊN THẦN Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

5580/010

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT THIÊN THẦN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT THIÊN THẦN từ Zara

Áo phông dáng thụng, cổ tròn, cộc tay, in họa tiết hình thiên thần phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT THIÊN THẦN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT THIÊN THẦN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT THIÊN THẦN từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT THIÊN THẦN từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT THIÊN THẦN từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT THIÊN THẦN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng