ÁO PHÔNG HỌA TIẾT SƯ TỬ Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

3860/673

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT SƯ TỬ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT SƯ TỬ từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay. In họa tiết hình chú sư tử trượt ván phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT SƯ TỬ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT SƯ TỬ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT SƯ TỬ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng