ÁO PHÔNG HỌA TIẾT KỲ LÂN Chi tiết

 

MÀU: Màu hồng

0061/504

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT KỲ LÂN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT KỲ LÂN từ Zara

Áo phông cổ tròn cộc tay xếp bèo. Xẻ giọt lệ sau cổ, có khuy cài. In họa tiết hình kỳ lân toàn thân.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT KỲ LÂN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT KỲ LÂN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT KỲ LÂN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng